In cadrul Policlinicii Balneomedcenter Sofianu din strada Carol I, nr.17, specialitatea Psihologie are urmatoarele aplicatii:

  • Psihologie clinica : consultul de psihologie clinica este un examen psihologic complementar in scopul nuantarii si integrarii diagnosticului psihiatric;
  • Consiliere psihologica pentru copii si parinti;
  • Psihologia muncii : completeaza investigatiile medicale solicitate de medicul de medicina muncii pentru intocmirea fisei de aptitudine necesara la angajarea intr-un post de munca, examenul periodic sau de reluare a activitatii.

Programari la telefon: 0350410111, 0350410000.

Programare Online