Unitatea SC BALNEOMEDCENTER S.A. nu este unitate COVID sau suport COVID.

In consecinta, nu interneaza pacienti bolnavi de COVID sau cu suspiciune de boala COVID. 

In acest context, inainte de internare pacientii vor fi testati si vor avea acces la internare doar pacientii negativi.

 

Set minim de date solicitat pacientilor pentru programare (descarca document)

Pentru programarea la consultatie pe cabinet de ambulatoriu integrat sunt necesare urmatoarele date:

 •   Nume prenume pacient;
 •   Modul de prezentare (Bilet trimitere, Bilet Externare, Consult periodic, Cu plata)
 •   Numar telefon de contact
 •   Cabinetul si medicul la care se doreste programarea

Internarea în spital cu bilet de trimitere se face pe baza următoarelor acte:

 •   Bilet de trimitere de la medicul de familie sau Bilet de trimitere de la medicul specialist din ambulatoriu;
 •   Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original;
 •   Card de sanatate/adeverinta de la CAS in termen de valabilitate.

Internarea in spital fara bilet de trimitere (in sistem privat 100%) se face in baza diagnosticelor rezultate in urma consulturilor de specialitate iar documentele necesare sunt buletin de identitate/card de identitate.

Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de

 •   spitalizare continua;
 •   spitalizare de zi.

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

 •   diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
 •   tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.

Categoriile de asigurati sunt urmatoarele:

 •   Salariat
 •   Persoana fizica autorizata (PFA)
 •   Persoana fizica fara venit obligate sa se asigure
 •   Pensionar
 •   Copii in varsta de pana la 18 ani
 •   Elevii, ucenicii peste varsta de 18 anisi sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca
 •   Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni Studentii daca nu realizeaza venituri din munca
 •   Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social
 •   Somer
 •   Beneficiar de ajutor social
 •   Persoane cu handicap
 •   Asigurarea de sanatate facultativa
 •   Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.)
 •   Detinutii politici
 •   Eroii Revolutiei din decembrie 1989
 •   Veterani de razboi
 •   Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse
 •   Coasiguratul
 •   Militarii – care satisfac serviciul militar in termen
 •   Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri
 •   Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca

  Dovada asigurarii se face prin interogarea de catre angajatii SC Balneomedcenter SA a bazei de date SIUI unde pacientul trebuie sa apara “asigurat”.

Programare Online