Set minim de date solicitat pacientilor pentru programare (descarca document)

Pentru programarea la consultatie pe cabinet de ambulatoriu integrat sunt necesare urmatoarele date:

 •   Nume prenume pacient;
 •   Modul de prezentare (Bilet trimitere, Bilet Externare, Consult periodic, Cu plata)
 •   Numar telefon de contact
 •   Cabinetul si medicul la care se doreste programarea

Internarea în spital cu bilet de trimitere se face pe baza următoarelor acte:

 •   Bilet de trimitere de la medicul de familie sau Bilet de trimitere de la medicul specialist din ambulatoriu;
 •   Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original;
 •   Card de sanatate/adeverinta de la CAS in termen de valabilitate.

Internarea in spital fara bilet de trimitere (in sistem privat 100%) se face in baza diagnosticelor rezultate in urma consulturilor de specialitate iar documentele necesare sunt buletin de identitate/card de identitate.

Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de

 •   spitalizare continua;
 •   spitalizare de zi.

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

 •   diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
 •   tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.

Categoriile de asigurati sunt urmatoarele:

 •   Salariat
 •   Persoana fizica autorizata (PFA)
 •   Persoana fizica fara venit obligate sa se asigure
 •   Pensionar
 •   Copii in varsta de pana la 18 ani
 •   Elevii, ucenicii peste varsta de 18 anisi sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca
 •   Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni Studentii daca nu realizeaza venituri din munca
 •   Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social
 •   Somer
 •   Beneficiar de ajutor social
 •   Persoane cu handicap
 •   Asigurarea de sanatate facultativa
 •   Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.)
 •   Detinutii politici
 •   Eroii Revolutiei din decembrie 1989
 •   Veterani de razboi
 •   Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse
 •   Coasiguratul
 •   Militarii – care satisfac serviciul militar in termen
 •   Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri
 •   Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca

  Dovada asigurarii se face prin interogarea de catre angajatii SC Balneomedcenter SA a bazei de date SIUI unde pacientul trebuie sa apara “asigurat”.